Komitet naukowy

Zdjęcie pracownika - Prof. Halina Weker
Prof. Halina Weker

Kierownik Zakładu Żywienia, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Zdjęcie pracownika - Prof. Jakub Fichna
Prof. Jakub Fichna

Kierownik Zakładu Biochemii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zdjęcie pracownika - Prof. Jan Lubiński
Prof. Jan Lubiński

Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Zdjęcie pracownika - Prof. Elżbieta Poniewierka
Prof. Elżbieta Poniewierka

Kierownik Katedry Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zdjęcie pracownika - Dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska
Dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska

Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdjęcie pracownika - Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek
Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek

Kierownik Zakładu Dietetyki Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zdjęcie pracownika - Dr hab. Dariusz Włodarek
Dr hab. Dariusz Włodarek

Kierownik Zakładu Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zdjęcie pracownika - Dr hab. Wojciech Marlicz
Dr hab. Wojciech Marlicz

Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Zdjęcie pracownika - Dr hab. Jarosław Kwiecień
Dr hab. Jarosław Kwiecień

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Zdjęcie pracownika - Dr Roma Krzymińska-Siemaszko
Dr Roma Krzymińska-Siemaszko

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdjęcie pracownika - Dr Joanna Braszczyńska-Sochacka
Dr Joanna Braszczyńska-Sochacka

Centrum Leczenia Żywieniowego, WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi

Zdjęcie pracownika - Dr Marta Pelczyńska
Dr Marta Pelczyńska

Katedra i Zakład Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych oraz Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdjęcie pracownika - Mgr Paweł Szewczyk
Mgr Paweł Szewczyk

Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zdjęcie pracownika - Mgr Ada Aniceta Mikulska
Mgr Ada Aniceta Mikulska

Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zdjęcie pracownika - Dominika Musiałowska
Dominika Musiałowska

Fundacja Insulinooporność zdrowa dieta i zdrowe życie

Zdjęcie pracownika - Arkadiusz Matras
Arkadiusz Matras

Dietetyka #NieNaŻarty